Om föreningen

Målgrupp: Club Wish drivs av en separatistisk förening för personer som identifierar sig som kvinnor, transpersoner och/eller intersex och lever med sin identitet i sin vardag, och som har ett intresse för BDSM och fetischism.Medlemskap: Wish är en medlemsklubb, om du tänker komma på något av våra fester eller event och behöver teckna nytt medlemskap eller förnya ditt gamla, maila ditt fullständiga namn till oss senast fyra timmar innan festen på: wishutskick@gmail.com  eller använd detta formulär.

Medlemskap i Wish kostar 100kr/år tecknas på plats. Entré på våra fester kostar 80 kr inklusive garderob. Den fest du tecknar nytt medlemskap eller förnyar ditt gamla medlemskap får du rabatt med 30 kr och betalar endast 150kr för entré + medlemskap.Fest
: Wish har vanligtvis fest sista torsdagen varje månad i SLMs klubblokal. Det går inte att betala med kort i vår entré eller bar så ta med dig kontanter. Våra vanliga öppettider är 20-01. Varannan fest brukar vi starta med en workshop kl 19 som har anknytning till festtemat. De fester vi inte börjar med en workshop brukar vi starta med ett förhäng på puben Sidetrack som ligger snett mitt emot klubblokalen, på Wollmar Yxkullsgatan 7. Där kan både du som är gammal och ny wish:are hänga en timme med representanter från styrelsen för att sedan gå tillsammans till klubben när klockan närmar sig åtta. Glöm inte att läsa i vårt kalendarium för den senaste fest-informationen.Dresscode: Club Wish är en BDSM- och fetishklubb. Klassiska fetischer som lack, läder, latex, korsett och uniform är mycket välkommet, liksom bar hud, piercings och tatueringar, eller varför inte grovarbetare i kängor och blåställ. Vi har ofta temafester och uppskattar klädsel som följer temat extra mycket. Om du inte är fetisch-eller temaklädd är kravet att du klär dig enligt basic black (svarta jeans eller annan mörk outfit).
Regler:

1, Det som sker innanför dessa dörrar angår ingen som ej deltagit och vi uppmanar er att inte föra dessa händelser vidare.

2. Säkerhet och samtycke är ledord inom BDSM. All lek bygger ALLTID på frivilligt deltagande från alla parter. Observera att ordet RÖTT alltid gäller som säkerhetsord på Wish om du/ni har glömt ert eget ord.

Styrelsen har rätt att bryta in i pågående lek om vi känner oss osäkra på om alla deltagare samtyckt till det som sker. 

3. Respekt och fördomsfrihet är förutsättningen för rätt stämning. Låt andra vara ifred med det de gör eller hur de är. Hånfulla kommentarer hör inte hemma här och ett nej är alltid ett nej! Stör inte andras erotiska lekar. Förstör inte känslan för dem som leker genom att prata eller på annat sätt distrahera dem. Gå inte in i andras lekar, låna aldrig andras leksaker utan tillstånd. Respektera de som vill vara ifred. 

4, All fotografering är förbjuden. Fotografering får inte förekomma av flera skäl där det främsta är respekt för andras integritet. Det gäller även mobilkameror. Mobiltelefoner får ENDAST användas i entrén för annat syfte än fotografering. Wish personal kan i speciella fall dokumentera, om de medverkande lämnat sitt tillstånd.

5, Gå inte omkring barfota i lokalen.

6. Städa undan efter dig. Man städar efter sig vid exempelvis användning av stearin. Medlem som gör åverkan eller förorenar i lokalen är skyldig att ersätta klubben för de kostnader det medför att återställa lokalen i ursprungligt skick eller själv ordna det.

Den som inte följer ovanstående regler eller som på något sätt är homo/trans/bi-fobisk, uppträder hotfullt eller sexistiskt (utanför en samtyckt leksituation) kan få sitt medlemskap indraget med omedelbar verkan och tvingas lämna lokalen omgående.Riktlinjer för alkohol och droger: Alla medlemmar som besöker Wish har ett ansvar att vara måttlig med alkoholen både innan och under vistelsen på klubben. Medlemmar som upplevs vara berusade vid entrén, eller under klubbkvällen, kan bli nekade att köpa alkohol i baren. Medlemmen kan också bli ombedd att lämna klubben och i vissa fall kan det till och med bli aktuellt att dra tillbaka medlemskapet. Det är strikt förbjudet att dricka medhavd alkohol. Likaså är det strikt förbjudet att bruka, sälja eller köpa illegala droger. Den medlem som gör det kommer att få sitt medlemskap tillbakadraget och kommer att bli ombedd att omedelbart lämna lokalen. Glas får inte tas med utanför entrén.

Vi strävar efter att skapa en atmosfär där människor kan känna sig tryggare och säkrare i sin utlevnad. Därför uppmanar vi dig som ska leka på klubben att vara särskilt måttlig med alkoholen och att vara tydlig med detta inför dina utlevnadspartners. Även om du inte själv tänkt leka, så är det viktigt att vara medveten om att berusade personer kan ha en negativ inverkan på andra personers säkerhet. Lek inte med någon som är alltför berusad. 

Den som uppträder störande kan avvisas, i allvarligare fall uteslutas ur klubben. Med störande menas bland annat alla försök att hota eller trakassera andra medlemmar i syfte att få någon att delta i BDSM-aktiviteter. Ett nej är alltid ett nej och MÅSTE respekteras. Ledningen har befogenhet att utdela varning eller avvisa störande medlemmar direkt.Club Wish skapas av och tillsammans med våra medlemmar. Medlemmar är alltid välkomna att framföra både positiva och negativa synpunkter till festansvariga under kvällen. Om exempelvis någon har uppträtt olämpligt, och det inte kommer till festansvarigas kännedom i samband med händelsen, är möjligheterna små att kunna följa upp och åtgärda det. Om du av någon anledning skulle börja må dåligt (av alkohol eller annat) då du befinner dig på klubben, tveka inte att kontakta personalen som mer än gärna gör vad de kan för att vara dig behjälplig.
Tillgänglighet: Tyvärr är det trappor ner till lokalen och upp till omklädningsrummet. Toaletterna har ej plats för stol/rollator. Om du undrar över tillgängligheten, tveka inte att maila oss på: wishutskick@gmail.comAdress: Vi huserar i SLMs klubblokal på Wollmar Yxkullsgatan 18 (grå garageport, ring på klockan för insläpp).